Sala do Integracji Sensorycznej

Co to jest Intergracja Sensoryczna?

Integracja sensoryczna to proces, podczas którego układ nerwowy człowieka prawidłowo odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów: układ przedsionkowy- odbierający informacje o ruchu i równowadze, dotyk, czucie ciała, czyli propriocepcja, węch, słuch, smak wzrok; interpretuje, po czym wysyła odpowiednią reakcję.

Nieokiełznane zmysły czyli zaburzenia Integracji Sensorycznej

U dziecka, które posiada zaburzenia Integracji Sensorycznej, zmysły nie współpracują ze sobą w sposób prawidłowy. Odbiór bodźców jest zbyt słaby lub zbyt silny, a układ nerwowy nie potrafi zinterpretować ich działania. Porównajmy to do orkiestry, w której nie ma dyrygenta. Tak właśnie będą współpracowały zmysły, nieharmonijnie. W rezultacie u dziecka można zaobserwować:

 1.  Nadmierną wrażliwością na bodźce dotykowe, słuchowe, wzrokowe, oraz ruch.
 2. Kłopotami z planowaniem ruchu.
 3.  Nadmierną ruchliwością lub też niskim poziomem aktywności ruchowej.
 4.  Trudnościami w koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 5.  Problemami z utrzymaniem równowagi.
 6.  Słabą koncentracją uwagi, impulsywnością
 7. Zbyt małą wrażliwością na stymulację.
 8. Opóźnieniem rozwoju mowy.
 9. Niezgrabność ruchową
 10. Wycofaniem się z kontaktów społecznych
 11.  Trudności w koncentracji, impulsywność

Dla kogo?

 1. Dzieci ze trudnościami w uczeniu się np. : dysleksja, dysgrafia, dysortografia, słaba koncentracja uwagi
 2. Dzieci opóźnionych psycho-ruchowo
 3. Dzieci autystycznych
 4. Dzieci cierpiących na schorzenia o podłożu genetycznym (np. zespół Downa, Aspergera, Reta, Williamsa, Turnera, Kinefertera)
 5. Dzieci z ADHD, ADD
 6. Dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
 7. Dzieci niepełnosprawnych intelektualnie

Zapytaj o zapisy:Twoje imię:
Twoje nazwisko:


Telefon:
Liczba dzieci:
Wiek starszego dziecka (w miesiącach):

Kontakt:

Lokalizacja 1:
ul. Wojska Polskiego 56H
56-400 Oleśnica
tel.: 530 441 513
godziny otwarcia: 6:30 - 17:00

Lokalizacja 2:

ul. Szkolna 5B
56-400 Oleśnica
tel.: 579 525 520
godziny otwarcia: 6:30 - 17:00

Lokalizacja 3:

ul. Okrężna 1
56-400 Oleśnica
tel.: 579-526-937
tel.: 579-079-721
godziny otwarcia: 6:30 - 17:00

Lokalizacja 4:

ul. Okrężna 15
56-400 Oleśnica
tel.: 579-651-317
tel.: 579-079-721
godziny otwarcia: 6:30 - 17:00

Kontakt z biurem:

e-mail: biuro@lesny-skrzat.pl
tel.: 500 569 003
tel.: 579 079 721

Lokalizacja