Przetargi

Pobierz plik

16 października 2018
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprzedaży wraz z dostawą zestawu pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych do siedziby nowo powstałego żłobka Leśny Skrzat w Oleśnicy na ul. Okrężna 15, 56-400 Oleśnica w ramach projektu „Leśne Skrzaty w Oleśnicy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nr umowy RPDS. 08.04.02-02-001/16 współfinansowanego ze środków EFS.
Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pobierz plik

21 sierpnia 2018

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprzedaży kompletu zabawek wraz z dostawą do siedziby nowo powstałego żłobka Leśny Skrzat w Oleśnicy na ul. Okrężna 15, 56-400 Oleśnica w ramach projektu „Leśne Skrzaty w Oleśnicy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nr umowy RPDS. 08.04.02-02-001/16 współfinansowanego ze środków EFS.
Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pobierz plik

6 kwietnia 2018

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu wraz z dostawą posiłków do siedziby nowo powstałego żłobka Leśny Skrzat w Oleśnicy na ul. Okrężna 1, 56-400 Oleśnica w ramach projektu „Leśny Skrzat ułatwia podjęcie pracy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nr umowy RPDS. 08.04.02-02-0019/17-00 współfinansowanego ze środków EFS.
Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pobierz plik

9 kwietnia 2018

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu wraz z
dostarczeniem posiłków dla dzieci w wieku do lat 3 do siedziby nowo powstałego żłobka Leśny Skrzat w Oleśnicy przy ul. Okrężna 15, 56-400 Oleśnica w ramach projektu „Leśny Skrzat w Oleśnicy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nr umowy RPDS. 08.04.02-02-0018/15 współfinansowanego ze środków EFS.
Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pobierz plik

19 lutego 2018

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprzedaży zabawek wraz z
dostawą do siedziby nowo powstałego żłobka Leśny Skrzat w Oleśnicy na ul. Okrężna 1, 56-400 Oleśnica w ramach projektu „Leśny Skrzat ułatwia podjęcie pracy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nr umowy RPDS. 08.04.02-02-0019/17-00 współfinansowanego ze środków EFS.
Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pobierz plik

1 lutego 2018

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprzedaży zabawek wraz z
dostawą do siedziby nowo powstałego żłobka Leśny Skrzat w Oleśnicy na ul. Okrężna 1, 56-400 Oleśnica w ramach projektu „Leśny Skrzat ułatwia podjęcie pracy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nr umowy RPDS. 08.04.02-02-0019/17-00 współfinansowanego ze środków EFS.
Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pobierz plik

24 stycznia 2018

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprzedaży mebli wraz z dostawą do siedziby zamawiającego na ul. Okrężna 1, 56-500 Oleśnica w ramach projektu „Leśne Skrzaty ułatwiają podjęcie pracy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nr umowy RPDS.08.04.02-02-0019/17-01 współfinansowanego ze środków EFS. Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Łączna szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia zawiera się pomiędzy 20 tys. PLN a 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

Pobierz plik

17 stycznia 2018

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprzedaży, dostarczeniu i montażu wykładzin dywanowej PCV z dostawą do siedziby nowo powstałego żłobka Leśny Skrzat w Oleśnicy na ul. Okrężna 1, 56-400 Oleśnica w ramach projektu „Leśny Skrzat ułatwia podjęcie pracy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nr umowy RPDS. 08.04.02-02-0019/17-01 współfinansowanego ze środków EFS. Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Łączna szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia zawiera się pomiędzy 20 tys PLN a 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

Pobierz plik

03 listopad 2017

Przedmiotem zamowienia jest zakup zabawek do żłobka Leśny Skrzat w Olesnicy współfinansowany ze Środków UE w ramach EFS w ramach konkursu RPDS.08.04.02-IP.02-02-018/15 pt”Leśne Skrzaty w Oleśnicy”
Numer i nazwa poddziałania: 8.4.2 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – ZIT WROF

Pobierz plik

25 października 2017

Przedmiotem zamowienia jest zakup mebli do żłobka Leśny Skrzat w Olesnicy współfinansowany ze Środków UE w ramach EFS w ramach konkursu RPDS.08.04.02-IP.02-02-018/15 pt”Leśne Skrzaty w Oleśnicy”
Numer i nazwa poddziałania: 8.4.2 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – ZIT WROF

Kontakt:

Lokalizacja 1:
ul. Wojska Polskiego 56H
56-400 Oleśnica
tel.: 530 441 513
godziny otwarcia: 6:30 - 17:00

Lokalizacja 2:

ul. Szkolna 5B
56-400 Oleśnica
tel.: 579 525 520
godziny otwarcia: 6:30 - 17:00

Lokalizacja 3:

ul. Okrężna 1
56-400 Oleśnica
tel.: 579-526-937
tel.: 579-079-721
godziny otwarcia: 6:30 - 17:00

Lokalizacja 4:

ul. Okrężna 15
56-400 Oleśnica
tel.: 579-651-317
tel.: 579-079-721
godziny otwarcia: 6:30 - 17:00

Kontakt z biurem:

e-mail: biuro@lesny-skrzat.pl
tel.: 500 569 003
tel.: 579 079 721

Lokalizacja