Cennik

Wszystkie dzieci w Żłobku Leśny Skrzat objęte są dotacją celową z budżetu miasta Oleśnica. W związku z tym miesięczny koszt pobytu w naszej placówce wynosi:538 zł

W 2018 roku korzystamy również z resortowego programu „Maluch Plus”, dzięki czemu koszt pobytu Państwa dziecka w naszych placówkach jest niższy:

W placówce na ul. Woj. Polskiego 56H388niższy o 150 zł
W placówce na ul. Szkolnej 5B 388niższy o 150 zł
W placówce na ul. Okrężnej 15388niższy o 150 zł

Dotacją są objęte wszystkie dzieci uczęszczające do Żłobka Leśny Skrzat na ul. Wojska Polkiego 56H, Szkolna 5B. Dotacja pochodząca z programu „Maluch Plus” obowiązuje do 31 grudnia 2018 r.

Pozostałe koszty:

Wpisowe250opłata jednorazowa, bezzwrotna

Wpisowe obejmuje:
Rezerwacje miejsca w Żłobku
Bezpłatną adaptację dziecka w Żłobku
Indywidualne wyposażenie niezbędne w Żłobku
*Płatne najpóźniej w dniu podpisania umowy

Kaucja240opłata jednorazowa, zwracana w przeciągu 14 dni od daty zakończenia umowy.

Kaucja:
Opiekunowie, po podpisaniu umowy, wpłacą na rzecz Żłobka kaucję w wysokości 240,00 złotych (słownie: dwieście czterdzieści złotych 00/100). Kaucja stanowi zabezpieczenie roszczeń Żłobka z tytułu płatności wynikających z umowy, a nie dokonanych przez Opiekunów. W przypadku braku roszczeń Żłobka wobec Opiekunów po rozwiązaniu umowy lub jej wygaśnięciu, kaucja zostanie zwrócona Opiekunom w przeciągu 14 dni na wskazany numer rachunku. Kaucja jest nieoprocentowana
*Płatne najpóźniej w dniu podpisania umowy

Opieka godzinowa50

Każda kolejna godzina rozpoczęta poza pakietem: 50 zł
Każda kolejna poza godzinami pracy Żłobka od godz. 17:00 do 22:00 (po wcześniejszym uzgodnieniu): 50 zł
Soboty, niedziele: (po wcześniejszym uzgodnieniu)

Wyżywienie: 12,50posiłek

śniadanie
obiad dwudaniowy

podwieczorek

Wyżywienie całodzienne:

Śniadanie

Dwudaniowy obiad

Płatności

Wpisowe płatne z góry najpóźniej w dniu podpisania umowy, kwota bezzwrotna/jednorazowa, gwarantuje miejsce w Żłobku Leśny Skrzat. Opłata wnoszona jest z góry do 5. dnia każdego miesiąca.

Płatności prosimy dokonywać na podany rachunek bankowy:

Volkswagen Bank Polska S.A.
69 2130 0004 2001 0836 2725 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać:

imię i nazwisko dziecka

okres, za który następuje wpłata

Zapisy trwają przez cały rok

O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń (wpłacenie wpisowego i podpisanie umowy).

Zapytaj o zapisy:Twoje imię:
Twoje nazwisko:


Telefon:
Liczba dzieci:
Wiek starszego dziecka (w miesiącach):

Kontakt:

Lokalizacja 1:
ul. Wojska Polskiego 56H
56-400 Oleśnica
tel.: 530 441 513
godziny otwarcia: 6:30 - 17:00

Lokalizacja 2:

ul. Szkolna 5B
56-400 Oleśnica
tel.: 579 525 520
godziny otwarcia: 6:30 - 17:00

Lokalizacja 3:

ul. Okrężna 1
56-400 Oleśnica
tel.: 579-526-937
tel.: 579-079-721
godziny otwarcia: 6:30 - 17:00

Lokalizacja 4:

ul. Okrężna 15
56-400 Oleśnica
tel.: 579-651-317
tel.: 579-079-721
godziny otwarcia: 6:30 - 17:00

Kontakt z biurem:

e-mail: biuro@lesny-skrzat.pl
tel.: 500 569 003
tel.: 579 079 721

Lokalizacja